top of page

Algemene voorwaarden van het bedrijf Blumengilde eK

 

 


 

§1 Toepasselijkheid op ondernemers en definities van termen

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in de versie die geldig is op het moment van de bestelling.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn (§ 13 BGB).
 

§2 Totstandkoming van een contract, opslag van de tekst van het contract

(1) Voor bestellingen via onze online shop https://www.blumengilde.de/ gelden de volgende regels voor het sluiten van een overeenkomst.

(2) Als het contract wordt gesloten, komt het contract erbij


Flower Guild eK
JH Voogsgerd
Hengeloer Strae 10
D-48455 Bad Bentheim
Registratienummer HRA 207646
Registratie rechtbank Osnabrück
 

conditie.

(3) De presentatie van de goederen in onze onlineshop vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst.
(4) Bij ontvangst van een bestelling in onze onlineshop gelden de volgende regels: De consument dient een bindend contractaanbod in door de bestelprocedure in onze onlineshop met succes te doorlopen.

De bestelling gebeurt in de volgende stappen:
 

1) Selectie van de gewenste goederen
2) Bevestig door op de knop "Bestellen" te klikken
3) De informatie in het winkelwagentje controleren
4) Klik op de "Afrekenen" knop
5) Registratie in de online shop na registratie en invoer van de registratiegegevens (e-mailadres en wachtwoord).
6) Heronderzoek of correctie van de ingevoerde gegevens.
7) Bindende verzending van de bestelling door op de knop "bestellen met kosten" of "kopen" te klikken
 

Voordat de bestelling bindend wordt ingediend, kan de consument terugkeren naar de website waarop de gegevens van de klant zijn vastgelegd en invoerfouten corrigeren of corrigeren door op de knop "Terug" te drukken in de internetbrowser die hij gebruikt na het controleren van zijn gegevens De internetbrowser sluiten het bestelproces annuleren. Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk door middel van een automatisch gegenereerde e-mail ("orderbevestiging"). Hiermee accepteren wij uw aanbod.

(5) Opslag van de contracttekst bij bestellingen via onze internetwinkel: wij sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de voorwaarden te allen tijde op https://www.blumengilde.de/AGB inzien. Om veiligheidsredenen zijn uw bestelgegevens niet meer toegankelijk via internet.
 

§3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(1) De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en andere prijscomponenten. Daarnaast zijn er eventuele verzendkosten.

(2) De consument heeft de mogelijkheid om vooraf te betalen, PayPal.

(3) Als de consument ervoor heeft gekozen om vooruit te betalen, verplicht hij zich de aankoopprijs onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst te betalen.
 

§4 Levering

(1) Tenzij we duidelijk anders hebben vermeld in de productbeschrijving, zijn alle artikelen die we aanbieden direct klaar voor verzending. De levering vindt uiterlijk binnen 5 werkdagen plaats. Bij vooruitbetaling begint de leveringstermijn op de dag na de betalingsopdracht aan de bank die de overschrijving heeft uitgevoerd en voor alle andere betalingswijzen op de dag na het sluiten van het contract. Indien de termijn valt op een zaterdag, zondag of feestdag op de plaats van levering, loopt de termijn af op de eerstvolgende werkdag.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte goed gaat pas over op de koper wanneer het artikel aan de koper wordt overhandigd, zelfs in het geval van postorderverkoop.
 

§5 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

********************************************** **********************************************

§6 Herroepingsrecht van de klant als consument:

Herroepingsrecht

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:
 

Herroepingsrecht


herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen

Flower Guild eK
JH Voogsgerd
Hengeloer Strae 10
D-48455 Bad Bentheim
E-mail info@blumengilde.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen betaald die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Einde herroeping

********************************************** **********************************************

§7 Annuleringsformulier

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Bij :
Flower Guild eK
JH Voogsgerd
Hengeloer Strae 10
D-48455 Bad Bentheim
E-mail info@blumengilde.de

Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

________________________________________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

__________________

Naam consument(en)

________________________________________________________________

Adres consument(en)


________________________________________________________________

Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)

__________________

datum

__________________
 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
 

§8 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.
 

§9 Contracttaal

Als contracttaal zal exclusief Duits beschikbaar zijn.

************************************************** **************************************************

§10 Klantenservice

Onze klantenservice voor vragen, klachten en klachten is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 18.00 uur
 

Telefoon: +495924785250
Fax: +495924785250
E-mail: info@blumengilde.de

ter beschikking stellen.

************************************************** **************************************************
 

Status van de Algemene Voorwaarden Apr.2022

Logo transparant wit.png
bottom of page